Lãnh đạo HHV đứng vào hàng ngũ của Đảng

04/11/2022

Ngày 03/11/2022 tại Đà Nẵng, Đảng bộ Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty) vào Đảng.

Là một doanh nghiệp tư nhân tuy nhiên Đèo Cả luôn ủng hộ chủ trương xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng hoạt động theo đúng điều lệ và các nguyên tắc của Đảng.

Tổ chức Đảng trong Đèo Cả đã khẳng định được vị trí, vai trò trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Công ty HHV đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trách nhiệm xã hội; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được giao, doanh thu hằng năm tăng, lợi nhuận cao; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào về đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các phong trào của địa phương.

Tham dự buổi lễ kết nạp, về phía Quận uỷ Liên Chiểu có đồng chí Nguyễn Thanh Chương - Uỷ viên Ban thường vụ Quận Uỷ, Trưởng ban tổ chức Quận uỷ Liên Chiểu, đồng chí Võ Thị Việt Trinh đại diện Ban tuyên giáo Quận uỷ Liên Chiểu. Về phía Công ty HHV có đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Bí thư Đảng ủy Công ty và toàn thể đảng viên của Chi bộ Công ty.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy nhận quyết định kết nạp Đảng

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Huy sau thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Quang Huy bày tỏ: “Mỗi con người trong cuộc sống đều có những lý tưởng và mục đích riêng của mình, bản thân tôi đã thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng đã thấm nhuần mục đích của những người cộng sản là suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của toàn dân tộc, của nhân dân lao động. Hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam tôi sẽ cố gắp phấn đấu nỗ lực hết mình cùng Đảng bộ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh tế xã hội của Công ty một cách hiệu quả nhất, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tập đoàn giao, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chấp hành mọi sự phân công của tổ chức”.

Bí thư Đảng ủy Công ty Nguyễn Quốc Huy cũng khẳng định Việc kết nạp lãnh đạo doanh nghiệp vào Đảng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tổ chức Đảng của Công ty. Thời gian tới đây việc lãnh đạo chỉ đạo ban hành các nghị quyết chính sách sẽ kịp thời và sát với thực tiễn của Công ty, nhất là các chủ trương, định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Công ty.

Toàn cảnh buổi lễ kết nạp

“Sự kiện đồng chí Nguyễn Quang Huy đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng tạo đà phấn đấu cho các quần chúng là những cán bộ lãnh đạo các ban nghiệp vụ, đội ngũ nhân sự khối gián tiếp và người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về tổ chức Đảng, tích cực phấn đấu rèn luyện để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng” - ông Nguyễn Quốc Huy nói thêm.

Trà My