Mở cửa phía Nam hầm 2 hầm đường sắt Khe Nét

04/06/2024

Sáng ngày 4/6/2024, Liên danh nhà thầu Ilsung - Đèo Cả thực hiện mở cửa hầm phía Nam hầm 2 thuộc gói thầu XL01 dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

Mũi khoan đầu tiên mở cửa hầm phía Nam hầm 2

Theo báo cáo của Ban Điều hành gói thầu, đến nay nhà thầu đang triển khai 6 mũi thi công, bao gồm 2 mũi thi công hầm số 1, 2 mũi thi công hầm số 2, 1 mũi thi công đường công vụ và 1 mũi thi công các công trình phụ trợ với 126 nhân sự và 25 máy móc thiết bị. Sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 12,56/554 tỷ tương đương 2,27%, đáp ứng tiến độ đề ra. Mục tiêu hoàn thành các hạng mục đường công vụ, đào mái cơ, rãnh đỉnh phía Nam hầm số 1 và thi công lán trại phía Nam hầm số 2 trong tháng 6/2024.

Ông Nguyễn Duy Sông - Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL01 cho biết, một số bãi thải đang gặp khó khăn trong thỏa thuận nên không sử dụng được, hiện nay Ban Điều hành đang tích cực phối hợp với Chủ đầu tư và địa phương tìm bãi thải mới đáp ứng điều kiện sử dụng, dự kiến trong tháng 6 hoàn thiện.

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Duy Sông chia sẻ: “Trong quá trình triển khai dự án, thực tế nhà thầu đã gặp phải một số khó khăn khi làm việc với các hộ dân để thuê, mượn đất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công gói thầu. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực của nhà thầu cùng với chính quyền địa phương, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã được đảm bảo”.

Bên cạnh đó, Ban Điều hành vẫn đang tiếp tục huy động, đào tạo cán bộ, kỹ sư, công nhân để đáp ứng khối lượng công việc thi công lớn dần theo thực tế mặt bằng được bàn giao có thể tiếp cận.

Gói thầu XL01 - Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, thi công xây dựng 2 hầm đường sắt với tổng chiều dài 935m, thời gian thực hiện 23 tháng do liên danh Công ty Ilsung - Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Trong đó, hầm 1 dài 620m, hầm 2 dài 393m, khổ hầm 10m, thiết kế theo tiêu chuẩn hầm đường sắt cấp I.

Hàm Yên