Thư chúc mừng CBCNV nữ nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của Chủ tịch HĐQT