Tiếp tục lan toả "Văn hoá Đèo Cả" đến công trường Cam Lâm - Vĩnh Hảo

10/06/2022

Từ ngày 8/6/2022 đến ngày 10/6/2022, tại các văn phòng hiện trường dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã diễn ra chuỗi chương trình đào tạo “Hội nhập văn hóa Đèo Cả” cho hơn 700 cán bộ - công nhân viên đang làm việc tại dự án này.

Nguyễn Nga - Việt Trung