Xây dựng Luật PPP cần nhìn từ thực tiễn

07/05/2020

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, cần nhìn từ thực tiễn để xây dựng một bộ luật hoàn chỉnh, phù hợp làm nền tảng cho hoạt động đầu tư PPP ngày càng minh bạch, công bằng, hiệu quả và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Sáng ngày 06/05/2020 tại Hà Nội, trong buổi toạ đàm “Góp ý Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: hợp đồng PPP và giải quyết tranh chấp” do Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (Hiệp hội VARSI) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đồng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Hợp tác công tư - Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICC) tổ chức, ông Phạm Minh Đức, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho rằng: “Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư chưa giải quyết triệt để các bất cập trong quá trình thực tế triển khai dự án”.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả nhận định Luật PPP cần làm rõ hơn vấn đề này đồng thời có các văn bản hướng dẫn chi tiết đối với các quy định về giám sát thực hiện hợp đồng trong giai đoạn đầu tư xây dựng; quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự án; vốn ngân sách nhà nước và vốn vay trong dự án PPP. Theo ông Phạm Minh Đức, các cơ quan xây dựng Luật PPP cần nhìn từ thực tiễn để xây dựng một bộ luật hoàn chỉnh, phù hợp làm nền tảng cho hoạt động đầu tư PPP ngày càng minh bạch, công bằng, hiệu quả và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân.

Ông Phạm Minh Đức – Đại diện Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tham gia góp ý về Dự thảo Luật này, PGS.TS. Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội VARSI cho rằng, bản chất của đầu tư theo phương thức đối tác công tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà Nhà nước có trách nhiệm cung cấp.

“Nhưng nhiều nội dung liên quan đến các chủ thể, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể với tài sản là công trình của dự án, những vướng mắc, tranh chấp, xử lý sai phạm chưa được nêu một cách thấu đáo”, PGS. TS. Trần Chủng nhấn mạnh.

Cũng trong buổi tọa đàm, luật sư Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật Vietthink, trọng tài viên VIAC khẳng định: “Mức doanh thu mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chia sẻ với Nhà nước trong trường hợp tăng doanh thu sẽ cao hơn mức doanh thu mà Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong trường hợp giảm doanh thu. Nói cách khác, phần thiệt thòi hơn thuộc về các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án”.

Buổi tọa đàm còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp đến từ đại diện Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia, trọng tài viên, các nhà đầu tư, lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ.

PGS. TS Trần Chủng – Chủ tịch Hiệp hội VARSI Luật sư Trần Hữu Huỳnh – Chủ tịch VIAC điều hành toạ đàm

Kết quả buổi tọa đàm sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp và báo cáo đến Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu và hoàn thiện nội dung Dự thảo Luật PPP. Dự kiến Luật PPP sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vào tháng 5/2020.

Ngọc Trang