Lãnh đạo tập đoàn tới thăm hỏi đời sống các cán bộ công nhân viên tại dự án Hầm đường bộ Cù Mông