Lễ thông xe cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Lễ thông xe cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn