Lễ tổng kết cuối năm 2017 tại khu vực Bình Định – Phú Yên