MS 01: Tháng 7 trên công trường Trung Lương - Mỹ Thuận

Vượt qua dịch bệnh, nhịp sống vẫn rộn rã trên công trường dự án trọng điểm phía Nam, quyết không lỗi hẹn hoàn thành vào cuối năm 2021.

Ảnh chụp ca 1 (lúc 11h51 phút) ngày 19/7/2021, tại gói thầu XL01B

Tác giả: Lương Nguyễn Văn Phú

Đơn vị: Ban Đầu tư & Phát triển, Tập đoàn Đèo Cả