MS 08: Bảo dưỡng hầm

Gác lại công việc lái xe do dịch bệnh diễn biến phức tạp, những cán bộ Xí nghiệp vận hành trung chuyển hầm Hải Vân chuyển sang công việc bảo dưỡng hầm.

Chùm ảnh ghi lại chuỗi hoạt động của CBCNV thực hiện các công việc mới trong những ngày dịch của tác giả: Phạm Đình Lâm - Phó GĐ Xí nghiệp trung chuyển hầm Hải Vân