MS 13: Mở hầm Núi Vung

Ngày 15/10/2021, những “người làm hầm Đèo Cả” đã tổ chức mở miệng hầm núi Vung (địa bàn tỉnh Bình Thuận), thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Việc mở miệng núi Vung là sự kiện quan trọng, là sự khởi đầu mới của những người đào hầm để tiếp tục tạo nên một công trình giao thông hiện đại nữa cho đất nước phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hầm Núi Vung được thiết kế có chiều dài 2,2km, quy mô 3 làn xe, bề rộng 14m, đây là hầm đường bộ lớn thứ 4 cả nước sau các hầm Hải Vân, Đèo Cả và Cù Mông.

 Tư liệu của Ban quản lý dự án hầm Núi Vung