MS 15: Lắp đặt hệ thống ITS tại dự án Trung Lương - Mỹ Thuận

Hiện nay, tại dự án Trung Lương - Mỹ Thuận đang vào giai đoạn lắp đặt hệ thống ITS và lắp đặt thiết bị đầu cuối để truyền hình ảnh và tín hiệu điều khiển về Trung tâm điều hành.

Đội ngũ kỹ thuật của HHV đang khẩn trương lắp đặt các hạng mục trụ camera, thiết bị dò xe, giá long môn đặt bảng báo điện tử VMS, trụ thiết bị quan trắc thời tiết… Đây là một trong những hạng mục ở giai đoạn cuối để hoàn thành dự án.

Chùm ảnh được chụp vào ngày 29/10/2021 của Đình Phụng - Phụ trách chỉ huy thi công Đội ITS - Công Ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.