MS 16: "Vượt vịnh Cửa Lục"

Ngày 01/11/2021, sau hơn 500 ngày vừa thi công vừa phòng chống dịch Covid 19, những mẻ bê tông cuối cùng đã được rót xuống để hợp long cầu Cửa Lục 1.

Đây là công trình mở rộng không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ nhằm tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước phát triển về văn hoá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nơi đây.

Việc hoàn thành mốc tiến độ quan trọng của các dự án trên đã thêm một lần nữa khẳng định, trong hoàn cảnh bất thường, khó khăn, người Đèo Cả càng tỏ rõ bản lĩnh, tiên phong, quyết tâm giữ đúng lời hứa về tiến độ chất lượng với người dân tỉnh Quảng Ninh.

Tác giả: Nhóm tư liệu Vietmedia