MS02: Níu hoàng hôn

“Cố giữ nhé anh em

Đừng cho ngày nắng tắt

Đừng cho mặt trời lặng

Tiến độ đang mùa găng”.

Hoàng hôn trên công trường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khoảnh khắc công nhân miệt mài thi công. Thời điểm bấm máy, Trung Lương – Mỹ Thuận đang khẩn trương cho thông tuyến. Đó là một cột mốc quan trọng tiến tới hoàn thành dự án này trong năm 2021. Bức ảnh gợi lên sự níu giữ trời chiều, tất cả đang muốn ngày dài thêm nữa, ca làm việc thêm dài nữa để có thêm thời gian tiếp tục công việc. Đây là niềm hăng say lao động đáng ghi nhận của những người lao động tại dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, con đường ý nghĩa đối với đồng bào Nam bộ và cả nước.

Ảnh chụp ca 2 (lúc 18h - ngày 03/11/2020), tại dự án Trung Lương Mỹ Thuận - Trụ T3 cầu vượt nút giao Cái Bè gói thầu XL-13

Tác giả: Huỳnh Tuấn Tài

Đơn vị: PGĐ Ban QLDA Trung Lương – Mỹ Thuận

PGĐ Ban QLDA Cam Lâm - Vĩnh Hảo