Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 04.1.2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận