Trao tặng quà hỗ trợ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn - Tết Canh Tý 2020

Trao tặng quà hỗ trợ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn - Tết Canh Tý 2020