Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giải đáp khách hàng

20/09/2019

Để chuẩn bị cho công tác điều chỉnh thu phí tại trạm Bắc Hải Vân, sau hai ngày 18 & 19/09/2019 tại Huế đã diễn ra chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ công nhân viên tại đây.

Khóa bồi dưỡng do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Sáng trực tiếp đứng lớp. Nội dung của chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử nhằm mục đích để cán bộ công nhân viên công tác tại trạm thu phí nắm chắc các nội dung xung quanh vấn đề điều chỉnh mức thu phí mới tại trạm Bắc Hải Vân vào lúc 0 giờ ngày 27/9/2019 sắp tới.

Buổi bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ công nhân viên tại trạm thu phí Bắc Hải Vân

Các học viên tham gia đông đủ với tinh thần học tập, trao đổi, thảo luận tích cực liên quan đến căn cứ pháp lý, biểu phí mới và quan trọng nhất là nắm vững nội dung những câu hỏi – đáp giả định và xử lý tình huống về vấn đề điều chỉnh phí.

Mục tiêu của chương trình tập huấn là để các cán bộ công nhân viên nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật của việc tổ chức thu phí, điều chỉnh phí, đồng thời trau dồi kỹ năng giải đáp các thắc mắc, làm hài lòng khách hàng. Đây là điều kiện rất tốt để các học viên được nâng cao kỹ năng cho việc kết hợp quy định pháp luật và kỹ năng mềm trong phục vụ khách hàng.

Ban Truyền thông