Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ:

Hoàn thành công việc của Đèo Cả trước ngày 25.12

11/12/2023

Đó là yêu cầu của ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho ban điều hành trong chuyến thực tế tình hình thi công gói thầu XL03 - dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ do Đèo Cả thực hiện, ngày 11/12/2023.

Ông Hồ Minh Hoàng nghe báo cáo tại công trường gói thầu XL03

Theo tiến độ, toàn dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa, khe co giãn các cầu, hệ thống an toàn giao thông, hàng rào… trước ngày 25/12/2023.

Ban điều hành gói thầu báo cáo, đến nay, phần việc của Đèo Cả thực hiện đạt 85%. Trong điều kiện vật liệu khan hiếm, giá cả vật liệu tăng cao, việc dự báo nguồn vật liệu của địa phương và chủ đầu tư không sát thực tế, chỉ số giá chênh lệch cao… nhưng Ban điều hành đã đưa ra các giải pháp thi công, tìm các nguồn cung vật liệu để bù đắp phần dự báo thiếu hụt, đồng thời tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ.

Ông Hồ Minh Hoàng yêu cầu ban điều hành gói thầu đến ngày 25/12 phải hoàn thành tuyến chính. “Phần việc mà Đèo Cả đảm nhận ở gói thầu XL03 tuy không lớn, nhưng nên đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm, phục vụ tốt hơn công tác thi công các dự án khác”, ông Hồ Minh Hoàng chỉ đạo.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần người lao động, ông Hồ Minh Hoàng đã thưởng nóng cho kỹ sư, công nhân thi công trên công trường gói thầu này.

TT