Chấm sơ khảo các bài thi “Sáng kiến, sáng tạo”

28/03/2023

Ngày 27/3/2023, Tập đoàn Đèo Cả đã ra thông báo về kế hoạch đánh giá, chấm điểm, trao giải cuộc thi sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Theo đó, Ban Tổ chức đã nhận được 47 bài dự thi đến từ các lĩnh vực quản trị - quản lý doanh nghiệp, vận hành đường bộ và quản lý thi công dự án.

Các bài dự thi sẽ qua qua hai vòng chấm. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 27/3 đến 8/4/2023. Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 8/4 đến 15/4/2023.

Căn cứ kết quả đánh giá sơ khảo, thành phần Ban Giám khảo vòng chung khảo cũng được công bố, bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn, Ban Điều hành Tập đoàn và các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực.

Các bài thi được chấm điểm theo các tiêu chí: đổi mới sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi, tính hiệu quả, kinh tế…

Dựa trên các tiêu chí về tính đổi mới, sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội, Hội đồng Giám khảo cuộc thi sẽ chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi bao gồm 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng/giải, 2 giải nhì trị giá 30 triệu đồng/giải, 3 giải ba trị giá 20 triệu đồng/giải và 05 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải. Ngoài ra, các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba được tặng 1 biểu trưng mạ vàng. Tất cả các thí sinh đoạt giải sẽ được nhận giấy khen của cuộc thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao tặng các giải thưởng chuyên đề xuất sắc cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi “Sáng kiến, sáng tạo trong lao động và sản xuất của Tập đoàn Đèo Cả năm 2022” được phát động từ tháng 9/2022. Đây là cuộc thi thúc đẩy tinh thần sáng tạo của toàn thể CBNV đang làm việc trong hệ thống Tập đoàn. Các sáng kiến, sáng tạo dự thi có thể đã được áp dụng trong lao động, chuẩn bị được áp dụng và cũng có thể mới chỉ là ý tưởng. Từ đó, Tập đoàn có thể lựa chọn các sáng kiến, sáng tạo, đúc kết thành các giải pháp, kinh nghiệm hữu ích để áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần xây dựng và phát triển Tập đoàn ngày càng lớn mạnh.

TK