Công ty DII Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/04/2021

Ngày 26/4/2021, tại TP. Đà Nẵng Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tham dự Đại hội, có Hội đồng quản trị, Hội đồng cố vấn, Ban điều hành, Ban kiểm soát, lãnh đạo các ban chuyên môn, các cổ đông, đại diện của các công ty con, công ty liên kết và các đối tác là Tập đoàn Hưng Thịnh, Nam Miền Trung, Phương Trang, Công ty Trí Việt…

Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của năm 2021.

Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT chủ trì điều hành Đại hội

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh… HĐQT đã chỉ đạo sát sao và đồng hành cùng ban điều hành công ty, tập trung nguồn lực để tìm kiếm các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty và đã đạt đươc một số thành quả nhất định, tạo lập được nền tảng cho mục tiêu, kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Ban điều hành, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty, tuy nhiên công ty vẫn thực hiện tốt kế hoạch hoạt động đã đề ra. Hoạt động trung chuyển người và xe qua hầm phải tạm dừng hơn 1 tháng, tiến độ thi công xây lắp triển khai các gói thầu bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm 2020 vẫn đạt 103,1% kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhờ có nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội

Định hướng hoạt động năm 2021, ngoài việc tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì nhiệm vụ trọng tâm là niêm yết chứng khoán của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để thu hút nguồn vốn quốc tế, tăng cường tính liên kết hệ thống, nâng tầm thương hiệu số một về đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT cho biết, năm qua, Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hoà lợi ích của công ty, cổ đông và đối tác. Năm 2021, HĐQT yêu cầu Ban điều hành tiếp tục bám sát và chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các Nghị quyết, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông đã được thông qua; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của công ty nhằm giảm chi phí nhưng đảm bảo hiệu quả, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường để có các quyết định đúng đắn định hướng phát triển sau này. Đồng thời, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị của mình và các doanh nghiệp thành viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống đánh giá công việc và kiểm soát nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai.

Trà My