Đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

12/06/2024

Ngày 11/6/2024, tại Cao Bằng, Ban Chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện dự án trong thời gian vừa qua và đẩy mạnh triển khai một số công việc trọng tâm trong thời gian tới. Cuộc họp do ông Trần Hồng Minh - Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án chủ trì.

Tham dự buổi họp có ông Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: Tuấn Linh)

Theo báo cáo của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo dự án, liên quan đến công tác GPMB, tại Cao Bằng hiện đạt 35,36/41,55 km tương đương 85%, đáp ứng tiến độ tổ chức thi công, dự kiến đến tháng 7/2024 hoàn thành 100% GPMB tại địa phương. Đối với phạm vi tại tỉnh Lạng Sơn, GPMB đạt 5,45/51,8 km tương đương 10,5%, nhà đầu tư cùng nhà thầu đã ứng trước tiền để người dân bàn giao một phần mặt bằng thi công trong khi chờ hoàn thiện thủ tục. Theo kế hoạch, Lạng Sơn sẽ hoàn thành công tác GPMB trong tháng 9/2024.

Nhu cầu vật liệu đất đắp toàn dự án đang thiếu khoảng 4 triệu m3. Bên cạnh việc bổ sung 4 mỏ đất mới, DNDA đã thực hiện thi công hạ cốt san nền các khu vực quanh dự án. Hiện DNDA đang phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục với Tỉnh để hoàn thành việc cấp phép khai thác để khai thác các mỏ đất theo cơ chế đặc thù.

Đại diện DNDA phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Tuấn Linh)

Công tác khảo sát hiện trường và làm phòng thí nghiệm đã hoàn thành 100%, thiết kế kỹ thuật đạt 51%. Dự kiến trong tháng 6 hoàn thành toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tháng 8/2024 hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

Tại dự án đã huy động 467 nhân sự, 199 máy móc thiết bị, triển khai 18 mũi thi công đồng loạt tiếp cận, tổ chức thi công theo các phân đoạn mặt bằng đã bàn giao.

Về công tác thu xếp, giải ngân vốn, hiện nay phần vốn NSNN mới chỉ được giải ngân 25/2.449 tỷ đồng, đạt 1% vốn bố trí năm 2024. Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đặc biệt là giải ngân phục vụ GPMB và hoàn thiện thủ tục tăng vốn 9.800 tỷ đồng trong quý III/2024. Nhà đầu tư, DNDA đã giải ngân 123 tỷ đồng cho dự án, bao gồm 31,5 tỷ đồng ứng cho GPMB và 91,5 tỷ đồng ứng cho thiết kế kỹ thuật và thi công. Về phần vốn huy động từ ngân hàng, VP Bank chỉ đồng ý cho vay 2.300/2.500 tỷ đồng đã cam kết. Công tác thẩm định, phê duyệt cấp hạn mức tín dụng của ngân hàng chậm trễ.

Tại đây, đại diện DNDA kiến nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn, Chính phủ để bổ sung đủ chỉ tiêu sử dụng đất cho dự án trong Quý IV/2024. Ngoài ra, DNDA đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng chấp thuận bổ sung 4 mỏ vật liệu đất theo đề xuất DNDA đồng thời chấp thuận phương án cải tạo tận dụng đất dôi dư theo đúng quy định để đáp ứng nguồn vật liệu đất đắp thi công, GPMB và thống nhất bổ sung các bãi thải phát sinh trong quá trình thi công.

Bình đồ dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Về nguồn vốn thực hiện, DNDA đề xuất lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng DNDA làm việc với ngân hàng VP Bank xác định rõ thời điểm ký hợp đồng tín dụng, giải ngân. Trong trường hợp không đảm bảo cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thay thế đơn vị cấp tín dụng cho dự án.

Kiến nghị Ban Chỉ đạo chỉ đạo Ban QLDA tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng BOT để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng tiến độ thực hiện và kế hoạch ngân sách dự án”, đại diện DNDA nhấn mạnh.

Tiếp đó, nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả đã đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Cụ thể, đầu tư mới Km93+350 – Km121+060 giai đoạn 2024 – 2028 với quy mô Nền=17m theo phương thức PPP (Theo Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 16/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ); Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia trong TMĐT không quá 70% (theo Nghị quyết số 106/2023/QH15); UBND tỉnh Cao Bằng bố trí vốn triển khai công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thực hiện từ Quý III/2024.

Về thu xếp vốn giai đoạn 2, nhà đầu tư đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo Thủ tướng, tổ chức làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam thu xếp vay vốn tín dụng 1.365 tỷ đồng làm cơ sở phê duyệt Dự án đầu tư; đồng thời báo cáo Chính phủ thông qua Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP.

Ông Trần Hồng Minh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Tuấn Linh)

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị các cấp, ngành, đơn vị liên quan vào cuộc, sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư giai đoạn 1. UBND 2 huyện Thạch An, Quảng Hòa khẩn trương phê duyệt phương án, dự toán đền bù GPMB để tổ chức chi trả cho người dân, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng cho DNDA thi công đúng tiến độ.

Cần nhanh chóng triển khai các thủ tục thực hiện khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/2003/QH15. Tích cực làm việc với tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh hướng tuyến, GPMB, chuyển mục đích sử dụng đất rừng”, ông Trần Hồng Minh chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng nhất trí kế hoạch vốn cho dự án năm 2024 theo Quyết định số 559/QĐ-UBND của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (lần 1) cho dự án. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2 của dự án.

TT