Đèo Cả đủ điều kiện thành lập Đảng bộ

11/12/2022

Ngày 11/12/2022, Chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Hải – Tổng Giám đốc Tập đoàn vào hàng ngũ của Đảng.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Trần Hanh – Đảng ủy viên đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận 1, ông Hồ Đình Chung – Bí thư chi bộ, ông Vũ Việt Hùng – Phó Bí thư chi bộ và đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Đảng viên và Đoàn viên ưu tú của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Hải (ở giữa) nhận quyết định kết nạp Đảng viên

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Hải đã đọc đơn xin vào Đảng. Là lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời là quần chúng đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hải bày tỏ nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đảng.

Đại diện cho Chi bộ Đảng Tập đoàn Đèo Cả, Bí thư Chi bộ Hồ Đình Chung đã trao quyết định kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Hải, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên với vai trò mới phải không ngừng phấn đấu, không chỉ thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh mà còn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao phó, là Đảng viên mẫu mực.

Công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nhằm bổ sung sinh lực, tăng thêm sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng; góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, thời gian qua, Chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo cả hết sức quan tâm đến nhiệm vụ này. Nhiều quần chúng ưu tú đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tổng số Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Tập đoàn Đèo Cả là 34, đủ điều kiện thành lập Đảng bộ

Ông Nguyễn Trần Hanh đánh giá, qua công tác kiểm tra giám sát, Tập đoàn Đèo Cả là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp.

“Qua việc kết nạp đồng chí Nguyễn Văn Hải – Tổng giám đốc Tập đoàn vào hàng ngũ của Đảng cho thấy, Tập đoàn Đèo Cả luôn quan tâm và đề cao vai trò của Đảng song song với quá trình sản xuất kinh doanh. Với cương vị vừa là lãnh đạo doanh nghiệp vừa là Đảng viên, các đồng chí phải đề cao tính nêu gương, phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và Đảng”, ông Hanh nói.

Tiếp thu ý kiến của Đảng ủy, ông Hồ Đình Chung cho biết thêm, với việc kết nạp thêm ông Nguyễn Văn Hải, Chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã có tổng cộng 34 Đảng viên. Hiện nay, Chi bộ đã đủ điều kiện và đang tiến hành các thủ tục để thành lập Đảng bộ, đúng với phương hướng đã đề ra tại Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2025 và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Với việc thành lập Đảng bộ, tổ chức Đảng trong Tập đoàn sẽ đủ điều kiện để thành lập các Chi bộ trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đảng viên đang phải phân tán các khu vực do nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được sinh hoạt Đảng. Nhờ đó, tư tưởng của Đảng ngày càng thấm nhuần, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng không chỉ cho cán bộ, đảng viên mà còn sâu sát với đội ngũ người lao động, quần chúng nhân dân.

Lam Trà