DII:

Chủ động đối phó diễn biến mới của dịch Covid - 19

20/06/2021

Ngày 19/6/2021 thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng về việc dừng một số hoạt động do dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trở lại, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (DII) đã khởi động lại các phương án phòng, chống dịch.

Theo đó, DII yêu cầu các đơn vị bố trí lại chỗ ăn nghỉ cho cán bộ công nhân viên để sẵn sàng làm việc tại chỗ bắt đầu từ ngày 20/6/2021 đồng thời yêu cầu toàn thể người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan y tế.

Kiểm tra thân nhiệt cho CBNV

Tại cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Ban điều hành đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của các địa phương xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tổ chức tiêm vaccinphòng Covid cho người lao động, bao gồm trạm thu phí, O&M, bộ phận an ninh…

Tại đây, ban điều hành đã thu xếp cách ly tại nhà 37 nhân sự, thường trực làm việc tại trạm 123 nhân sự theo đúng yêu cầu chống dịch của địa phương.

CBNV thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K”

Các đơn vị nằm trong vùng chưa có dịch (xí nghiệp Đèo Cả, Cù Mông, trạm thu phí An Dân, Ninh Lộc…) cũng được yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ “Thông điệp 5K”. Cán bộ công nhân viên tự theo dõi sức khỏe hằng ngày, kiểm tra thân nhiệt, báo ngay cho lãnh đạo khi có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau họng và các biểu hiện bất thường.

Lãnh đạo các xí nghiệp, trạm thu phí chủ động bố trí chỗ ăn ở cho cán bộ công nhân viên làm việc ứng trực tại đơn vị để đảm bảo an toàn nếu dịch bùng phát.

Những nhân viên “tuyến đầu” đang tập trung làm việc

Danh Kiên