Động thổ gói thầu 12-XL thuộc cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45

10/11/2020

Ngày 09/11/2020, tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, liên danh nhà thầu thi công gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hải Thạch, Tổng Công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP đã tổ chức lễ động thổ gói thầu 12-XL, đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45, thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Lễ động thổ gói thầu 12-XL

Gói thầu số 12-XL thi công xây dựng đoạn Km301+000 - Km307+600 bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ, thi công. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Dự án Thăng Long với tổng giá trị gói thầu là 1.344 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Gói thầu này có điểm đầu tại Km301+000 địa phận xã Hà Tiến, điểm cuối tại Km306+760 địa phận xã Hà Lĩnh, thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Động thổ gói thầu 12-XL

Hiện nay, liên danh nhà thầu đã ban hành các quyết định về việc thành lập ban điều hành gói thầu cũng như bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc ban và điều động nhân sự có liên quan phụ vụ công tác thi công tại dự án. Trong thời gian tới, căn cứ tiến độ thi công, các nhà thầu sẽ tiếp tục huy động theo yêu cầu thi công. Công tác huy động tập kết máy móc thiết bị, vật tư, đã được triển khai theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ công việc.

Ban điều hành gói thầu cũng cho biết đã hoàn thành công tác đo đạc, bàn giao mốc mạng, cắm tim tuyến, mốc mạng phục vụ công tác thi công, chuẩn bị xong mặt bằng tập kết máy móc thiết bị vật tư, xây dựng lán trại, tiếp tục huy động máy móc thiết bị vật tư phục vụ thi công, huy động nhân sự phục vụ lập bản vẽ thiết kế thi công.

Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến trong 24 tháng.

T.T