HHV lọt top doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

29/11/2021

Công ty Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), phối hợp cùng báo điện tử VietNamNet, vừa công bố bảng xếp hạng PROFIT-500 – Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) vinh dự nằm trong bảng danh sách này.

Diễn biến giá cổ phiếu HHV những tháng gần đây

PROFIT500 – Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất – dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report, định kỳ công bố thường niên từ năm 2017, nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, có hiệu suất sinh lời tốt. Công ty Vietnam Report đánh giá các doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí như chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế trong năm gần nhất, có tính đến các yếu tố quy mô tài sản, quy mô lao động và uy tín trên truyền thông.

Để được bình chọn trong TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất ấn tượng.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên, doanh thu hợp nhất năm 2021 mức 1.285 tỉ đồng, lợi nhuận mức 216 tỉ đồng. Kết thúc quý 3-2021, doanh thu đã đạt 1.245 tỉ đồng (hoàn thành 96,8% kế hoạch cả năm), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 218 tỉ đồng, vượt kế hoạch của cả năm.

Với kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2021 thành công, HHV tiếp tục “nâng” mục tiêu doanh thu cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng (tăng 65% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng (tăng 76% so với kế hoạch gốc).

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của HHV là tiếp tục duy trì vị trí thuộc top đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại thị trường Việt Nam, tiến tới hội nhập và tiệm cận với quốc tế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng./.

Trà My