Hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà Đại đoàn kết ở Quảng Ngãi

05/01/2024

Ngày 05/1/2024, báo Quảng Ngãi tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Huy đại diện Tập đoàn Đèo Cả trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, báo Quảng Ngãi tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đài đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thông qua báo Quảng Ngãi, Tập đoàn Đèo Cả đã ủng hộ 200.000.000 đồng để xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết, với mong muốn đóng góp phần để tỉnh Quảng Ngãi sớm hoàn thành việc xoá nhà ở tạm bợ, nhà xuống cấp cho hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng.

Ông Nguyễn Phú Đức – Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn Đèo Cả đã luôn đồng hành cùng Báo trong các chương trình an sinh xã hội. “Những đóng góp thiết thực, ý nghĩa này sẽ giúp các hộ nghèo có thêm niềm vui, nguồn động viên về vật chất và tinh thần để vươn lên trong cuộc sống”, ông Đức nói.

TT