“Mô hình quản trị Đèo Cả” vào sách về quản trị thông minh

24/09/2021

Bài thuyết trình của ông Hồ Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả về “Mô hình quản trị thông minh của Tập đoàn Đèo Cả” tại hội thảo khoa học Quốc gia do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã được tổng kết và giới thiệu trong cuốn “Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu lý luận và thực tiễn” do nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản. Cuốn tài liệu này do PGS.TS Hoàng Văn Hải - Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội và TS Lưu Thị Minh Ngọc - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội đồng chủ biên.

Mô hình quản trị thông minh của Tập đoàn Đèo Cả đã được tổng kết và giới thiệu trong cuốn “Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu lý luận và thực tiễn”

Trong quá trình triển khai và hoàn thành các công trình, dự án phức tạp trong lĩnh vực giao thông, Đèo Cả đã vận dụng sáng tạo lý luận và thực tiễn đưa Tập đoàn trở thành nhà đầu tư phát triển hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn Đèo Cả thực thi mô hình kinh doanh khác biệt, trong đó tập trung vào 5 điểm:

- Khát vọng rõ ràng

- Làm việc khó

- Quản trị thông minh

- Bám sát thực tiễn, tư duy tích cực

- Dùng âm nhạc phản ánh đời sống và văn hoá của “Người Đèo Cả”.

Các nhà biên soạn đã nhận định: “Đèo Cả có một sự khác biệt, đó là tìm cách vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn sinh động của các công trình, dự án đã thực hiện để bổ sung và khái quát thành lý luận mới và đưa ngay vào thực hành, vì vậy đã tạo nên một năng lực quản trị động, có khả năng chủ động và thích ứng với các biến động khó lường và yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ năng lực quản trị khác biệt nên các công trình và sản phẩm của Tập đoàn đã tạo ra giá trị thực, có chất lượng tốt, thẩm mỹ cao, giá thành hạ, tiến độ được rút ngắn so với kế hoạch. Đây chính là một thực tiễn sinh động về quản trị thông minh trong môi trường phức hợp”.

Cuốn tài liệu này là tập hợp 32 bài viết với các nội dung đa dạng về ba chủ đề chính: Cách thức quản trị; Công cụ quản trị thông minh; Nhà quản trị thông minh.

Ban biên tập hy vọng các kết quả bước đầu về quản trị thông minh sẽ tạo ra những hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn đồng thời tạo tiền đề để Viện Quản trị kinh doanh tạo ra những tri thức đỉnh cao, giúp các nhà quản lý, các tổ chức/doanh nghiệp có các luận cứ hoa học vững chắc cho việc hoạch định chính sách cũng như điều hành trong một thế giới phức hợp có tính toàn cầu.

TT