Tập đoàn Đèo Cả sử dụng logo, slogan mới

25/11/2021

Tập đoàn Đèo Cả vừa công bố quyết định về việc áp dụng logo, slogan mới trong bộ nhận diện thương hiệu của mình. Theo đó, logo, slogan mới đã có sự thay đổi so với trước đó và áp dụng kể từ ngày 24/11/2021.

Ban điều hành cũng đã thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống thống nhất việc sử dụng logo, slogan theo đúng quy chuẩn đã được phê duyệt.

Logo và slogan Tiếng Việt

Logo và slogan Tiếng Anh