Thăm và chúc Tết CBCNV gói thầu 24 thuộc dự án cao tốc Hà Giang – Tuyên Quang

04/02/2024

Ngày 4/2/2024, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đã kiểm tra tình hình thi công và chúc Tết CBCNV gói thầu 24 thuộc dự án cao tốc Hà Giang – Tuyên Quang.

Theo báo cáo của Ban Điều hành, tại gói thầu số 24 dự án cao tốc Hà Giang – Tuyên Quang, các nhà thầu đang triển khai thi công 3/22 cầu, sản lượng hoàn thành đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư. Các công trình cầu lớn dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2024.

Ông Hồ Minh Hoàng nghe báo cáo tình hình thực hiện gói thầu

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Ban Điều hành, ông Hồ Minh Hoàng đánh giá cao CBCNV dự án đã nỗ lực thi công đáp ứng cơ bản kế hoạch đề ra. Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban Điều hành gói thầu sớm hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng, thanh toán, tạm ứng của Tập đoàn Đèo Cả đối với các nhà thầu trong liên danh, nhà thầu phụ và báo cáo chủ đầu tư.

Cũng tại đây, nhân những ngày cận Tết Nguyên đán, ông Hồ Minh Hoàng đã quan tâm thăm hỏi, chúc Tết CBCNV làm việc tại gói thầu, động viên khích lệ tinh thần người lao động quyết tâm lao động sản xuất, quyết tâm thi công gói thầu đáp ứng chất lượng, tiến độ.

Chủ tịch Tập đoàn tặng quà chúc Tết CBCNV gói thầu

Dự án cao tốc Hà Giang – Tuyên Quang có tổng chiều dài 165km, trong đó giai đoạn 1 dài 77km nằm trên địa phận tỉnh Tuyên Quang. Gói thầu số 24 - thi công 22 cầu trên toàn tuyến có giá trị hơn 700 tỷ đồng, thời gian thi công 27 tháng, được thực hiện bởi liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Bình đồ dự án

Cao tốc Hà Giang – Tuyên Quang khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo ra động lực quan trọng để phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng an ninh tại Tuyên Quang, đồng thời thu hút các nhà đầu tư, mở rộng cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng trong nước phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, xóa bỏ khoảng cách vùng miền.

TT