Thư chúc Tết Canh Tý của Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng

25/01/2020