Thung Thi hối hả về đích

24/06/2022

Bằng những sáng tạo trong thi công, tính đến giữa tháng 6/2022 hầm Thung Thi (gói thầu XL-12 dự án Mai Sơn - QL 45) đang vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch...

Tuấn Linh - Việt Trung