Infographic:

Tiến độ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

15/01/2020

Vượt qua nhiều khó khăn, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã chính thức đi vào vận hành phục vụ người dân. Hiện nay, dự án vẫn gặp phải những bất cập về phương án tài chính.

Doãn Tuấn Linh