Ban chỉ đạo dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh:

Tất cả hướng về con đường cao tốc

01/10/2019

Ngày 1/10/2019, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng ban chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá những việc đã thực hiện và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới đối với dự án này.

Ông Hồ Minh Hoàng phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo dự án đã chiếu hình ảnh thông qua thiết bị ghi hình flycam để hình dung toàn bộ hướng tuyến một cách cụ thể nhất. Theo kế hoạch triển khai tổng thể triển khai dự án, dự kiến tháng 10-11/2019, chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo đầu kỳ, tháng 12/2019 lấy ý kiến Bộ GTVT về TKCS và thông qua báo cáo cuối kỳ, tháng 1/2020 thẩm định phê duyệt dự án và triển khai công tác thi công.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Ban chỉ đạo dự án làm việc với lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để bố trí phần vốn ngân sách Trung ương tham gia dự án và làm việc với lãnh đạo Bộ KH&ĐT để sớm hoàn thành thủ tục thẩm định nguồn vốn ngân sách Trung ương tham gia dự án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án án.

Tập đoàn Đèo Cả đề nghị Ban chỉ đạo dự án thống nhất thực hiện phân kỳ trong các đoạn đầu tư theo phương án đề xuất của nhà đầu tư và bố trí kịp thời vốn ngân sách địa phương tham gia dự án.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, Phó trưởng Ban chỉ đạo dự án cho biết: “Tập đoàn Đèo Cả sẵn sàng ứng trước chi phí khoảng 300 tỷ đồng để hoàn thành toàn bộ hồ sơ dự án nhằm xác định tổng vốn đầu tư để có phương án huy động vốn trong và ngoài nước”. Người đứng đầu Tập đoàn Đèo Cả gợi ý mở cuộc thi thiết kế cảnh quan tạo điểm nhấn cho dự án.

Ông Lại Xuân Môn chủ trì cuộc họp

Ông Lại Xuân Môn đánh giá cao sự đóng góp của Tập đoàn Đèo Cả, “bỏ tiền nghiên cứu hướng tuyến, đồng hành thường xuyên liên tục với Cao Bằng”. Bí thư Cao Bằng đề nghị: “Không chỉ Ban chỉ đạo dự án mà cả hệ thống chính trị Cao Bằng cùng nhân dân, quyết tâm, quyết liệt tất cả hướng về con đường cao tốc”.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo dự án đã đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số nội dung, trong đó giao tổ giúp việc tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo với lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để cân đối bố trí phần vốn ngân sách Trung ương tham gia dự án, trước mắt là 100 tỷ đồng từ nguồn tăng thu năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Ban chỉ đạo dự án đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục bám sát Bộ KH&ĐT sớm hoàn thành thủ tục thẩm định nguồn vốn ngân sách Trung ương tham gia dự án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án, cùng với đó, thống nhất thực hiện phân đoạn đầu tư như phương án đề xuất của nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả; giao UBND tỉnh đề xuất việc bố trí ngân sách đị phương, ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án.

Ban chỉ đạo dự án cũng giao tổ giúp việc phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả chuẩn bị nội dung, thống nhất thời gian để lãnh đạo tỉnh làm việc với ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về nguồn vốn vay để thực hiện dự án.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo dự án cũng đề nghị UBND tỉnh thống nhất với đơn vị tư vấn A2Z (mời tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện) xây dựng các phương án kiến trúc và cảnh quan cho một số công trình trên tuyến, đặc biệt là các vị trí hầm và cầu có trụ cao vượt thung lũng nhằm tạo điểm nhấn cho tỉnh Cao Bằng và cho toàn tuyến cao tốc.

Với điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, việc khảo sát thiết kế mất nhiều thời gian, thống nhất giao UBND tỉnh Cao Bằng làm việc với các đơn vị tư vấn dự án để tiếp tục tổ chức thực hiện khảo sát, thiết kế chi tiết nhằm xác định được tổng vốn đầu tư cụ thể nhằm đảm bảo hồ sơ khi làm việc với các ngân hàng và sẵn sàng các điều kiện thi công dự án. Các cơ quan chuyên môn và các địa phương liên quan phối hợp cùng đơn vị tư vấn để giám sát và xác nhận các kết quả khảo sát thực tế.

Trường hợp dự án không được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc không thu xếp được nguồn vốn, Tập đoàn Đèo Cả sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ kết quả khảo sát, nghiên cứu, thiết kế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai ở thời điểm thích hợp, UBND tỉnh Cao Bằng tìm các giải pháp nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án khác để bù đắp chi phí.

T.T