HĐCV đổi mới cách thức hoạt động để nâng cao hiệu quả

17/01/2024

Ngày 16/1/2023, tại văn phòng Hà Nội, Hội đồng Cố vấn (HĐCV) họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề ra kế hoạch làm việc năm 2024. Cuộc họp do ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch HĐCV chủ trì, có sự tham gia của các cố vấn cấp cao Tập đoàn.

Toàn cảnh cuộc họp

2023 sâu sát đồng hành, tham mưu

Mở đầu cuộc họp, ông Trần Chủng – Phó Chủ tich HĐCV báo cáo tổng kết hoạt động của HĐCV năm 2023, định hướng kế hoạch năm 2024. Cụ thể, trong công tác quản trị điều hành của lãnh đạo Tập đoàn , HĐCV đã góp ý kế hoạch hoạt động của Tâp hoàn và quản lý hoạt động tại các dự án; hỗ trợ ban lãnh đạo Tập đoàn kết nối làm việc với các Bộ ngành, địa phương. Ngoài ra, HĐCV đã tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy trình của Tập đoàn và các vấn đề liên quan.

Trong lĩnh vực đầu tư, dự thầu các dự án, HĐCV đã góp ý hoàn thiện các báo cáo đề xuất đầu tư các dự án BOT và BTL mà Tập đoàn đang nghiên cứu, hồ sơ dự thầu các dự án đầu tư công, kết nối và trực tiếp tham dự các chương trình làm việc của Tập đoàn với các Bộ/ngành và địa phương.

Trong lĩnh vực thi công xây lắp, HĐCV đã kiểm tra hỗ trợ, đóng góp ý kiến, đánh giá tình hình, gợi ý cách xử lý các tình huống trực tiếp về chất lượng công trình, an toàn lao động, máy móc thiết bị, thuế tài nguyên, hồ sơ nội nghiệp và động viên cán bộ, người lao động trên công trường. Trong công tác quản lý vận hành các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, HĐCV đã thường xuyên nắm bắt tình hình và tư vấn đơn vị QLVH để góp phần vận hành an toàn, thông suốt, đưa ra những khuyến nghị về bảo trì các công trình.

Thời gian qua, HĐCV cũng thường xuyên đồng hành theo dõi, tham mưu, kết nối trong truyền thông, an ninh dự án, công tác Đảng, đoàn thể, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách, khung pháp lý của Nhà nước liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn.

Cố vấn Trần Chủng báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của HĐCV

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cố vấn Trần Chủng cho rằng các thành viên HĐCVcần chủ động tăng cường tương tác hơn nữa giữa HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn và các cố vấn để kịp thời nắm bắt, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. “Ngoài tính độc lập tác chiến theo từng lĩnh vực được phân công, các cố vấn cần phối hợp chặt chẽ để phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể và cải tiến phương thức thông tin sinh hoạt nội bộ HĐCV nhằm đa dạng hình thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh với khối lượng công việc lớn của Tập đoàn, ông Trần Chủng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Trang – Thường trực HĐCV nhận định năm 2023 HĐCV đã chủ động tư vân kịp thời cho Tập đoàn nhiều công việc, đồng thời, cho rằng năm 2024 HĐCV cần phát huy hơn nữa vai trò, đặc biệt trong hoàn thiện hệ thống các quy chế vận hành Tập đoàn.

Các cố vấn ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của Hội đồng Quản trị và tinh thần chủ động tương tác trong công việc của các lãnh đạo, các đơn vị, bộ phận chuyên môn Tập đoàn với các cố vấn. Cũng tại đây, các cố vấn bàn thảo về kế hoạch công tác năm 2024, đưa ra các phương án để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐCV cho Tập đoàn.

Cố vấn Ngô Văn Quý nói về những công việc HĐCV đã làm trong năm 2023 liên quan đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, tham mưu giải quyết vướng mắc về nguồn vốn tại một số dự án…

Cố vấn Hồ Quang Lợi nhận định công tác truyền thông của Tập đoàn trong năm 2023 củng cố tư thế của Tập đoàn khi ứng xử với báo chí.

2024 thực hiện mô hình cố vấn phụ trách theo khu vực

Năm 2024, các cố vấn thực hiện công việc theo nguyên tắc tư vấn xoay quanh hoạt động của Tập đoàn, bám sát công việc để phát hiện vấn đề, dự báo rủi ro và có kế hoạch hỗ trợ, tham mưu, giải quyết một cách chủ động, kịp thời các vấn đề phát sinh. Cụ thể, nghiên cứu góp ý xây dựng mô hình hoạt động xuyên suốt hệ thống trong kiểm soát nội bộ, quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; theo sát và hỗ trợ các ban điều hành dự án; tư vấn triển khai, chuẩn bị nguồn lực để đón đầu các công việc mới trong thời gian tới.

Cố vấn Dương Đăng Huệ cho rằng cần phát huy hơn nữa tinh thần làm việc tập thể của HĐCV.

Cố vấn Bùi Văn Hà nhấn mạnh cần nghiên cứu xây dựng chuyên đề để giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Tập đoàn gửi lời cảm ơn sự đồng hành, quan tâm thường xuyên, kịp thời của HĐCV đã góp phần quan trọng vào những thành quả của Tập đoàn.

“Năm 2024, khối lượng công việc mà Đèo Cả đảm nhận tiếp tục tăng, trong đó có nhiều dự án đặc thù, phức tạp, rất cần có sự quan tâm sát sao của HĐCV. Tập đoàn mong muốn HĐCV tiếp tục đồng hành, tham mưu, góp trí tuệ, kinh nghiệm và truyền động lực để CBCNV Đèo Cả hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn - Ông Phan Văn Thắng chia sẻ.

Ông Phan Văn Thắng khẳng định HĐCV góp phần quan trọng vào những thành công của Tập đoàn.

Kết luận cuộc họp, ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch HĐCV đánh giá cao sự phối hợp, tương tác sâu sát của các thành viên HĐCV với các lãnh đạo Tập đoàn, các dự án và ban chuyên môn từ việc kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, khuyến nghị cho đến phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐCV đề nghi các cố vấn tiếp tục lưu ý quan tâm, tham vấn cho lãnh đạo Tập đoàn để nâng cấp quản lý nguồn lực, hoàn thiện các quy chế quy trình vận hành, theo sát các vấn đề công việc chuyên môn, khu vực mình phụ trách. Đồng thời, ông Hồ Nghĩa Dũng khuyến nghị HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn chủ động hơn nữa trong việc trao đổi, tham vấn để HĐCV kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp hiệu quả.

Ông Hồ Nghĩa Dũng khuyến khích các lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên trao đổi, tham vấn HĐCV để các cố vấn kịp thời nắm bắt và phối hợp.

Để phù hợp với nhu cầu hoạt động và tốc độ phát triển của Tập đoàn, năm 2024, HĐCV sẽ điều chỉnh về tổ chức và cách thức hoạt động theo mô hình cố vấn phụ trách khu vực, kết nối cùng các cố vấn phụ trách chuyên môn để thực hiện công việc. Bên cạnh đó, các cố vấn xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả hàng quý, kết hợp với các đề nghị cụ thể của ban lãnh đạo Tập đoàn để triển khai công việc.

TT