ICV “tham chiến” công trình hầm lớn thứ 3 tại Việt Nam

03/07/2023

Ngày 2/7/2023, mũi khoan đầu tiên của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam (ICV) thuộc Tập đoàn Đèo Cả để tiến hành mở cửa hầm số 3 thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đây là dấu mốc quan trọng đối với ICV và đối với tiến độ tổng thể thực hiện dự án.

Cán bộ ICV trước cửa hầm số 3

Trên tuyến Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi gồm hầm 1, hầm 2 thuộc gói XL2 và hầm 3 thuộc gói XL3. Trong đó, hầm 1 có chiều dài 610m, hầm 2 dài 700m và hầm 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài 3.200m. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, hầm 3 sẽ trở thành hầm có chiều dài lớn thứ 3 cả nước, sau các hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Đường đến cửa hầm số 3, dự án Quãng Ngãi - Hoài Nhơn

Bên cạnh thế mạnh sản xuất vật liệu thuần túy, hiện nay ICV đẩy mạnh triển khai các hạng mục hầm, đường, cầu. Tại Dự án này, ICV được giao thực hiện 1/2 hầm số 3 và thi công đường từ km61+245 - Km65 và 3 cầu. Với năng lực và sự chuẩn bị chủ động, ICV khẳng định sẽ cùng với các nhà thầu khác đưa hạng mục hầm và hạng mục mình tham gia về đích đúng hẹn.

TT