Người trẻ có sợ trách nhiệm?

23/10/2023

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm?". Ý tưởng hình thành cuốn sách được bắt nguồn từ bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973, khi Tổng Bí thư là một biên tập viên trẻ của Tạp chí.

Nội dung cuốn sách tập hợp bài viết của các tác giả là những người đã và đang công tác tại các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, doanh nghiệp… Đặc biệt, có bài “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả (trang 252).

Xem đầy đủ cuốn sách tại: https://deoca.vn/an-pham-online/sach-nguoi-tre-co-so-trach-nhiem.html

TT