Tri thức là hành trang để tạo ra những giá trị khác biệt

02/11/2023

Ngày 02/11/2023 tại Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả (DCI), Tập đoàn Đèo Cả đã phối hợp với DCI tổ chức chương trình Đánh giá các chuyên đề đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho các thành viên là lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn.

Theo đó, các chuyên đề gồm Chiến lược phát triển, Văn hóa doanh nghiệpKỹ năng lãnh đạo do các nhóm trình bày sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như mục tiêu, kết cấu chuyên đề, nội dung và kỹ thuật trình bày, kỹ năng thuyết trình và tính tương tác. Hội đồng đánh giá gồm 7 thành viên, do ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả làm Chủ tịch Hội đồng.

Mở đầu chương trình, ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ, trong quá trình phát triển của Tập đoàn, Đèo Cả luôn chú trọng phát triển con người.

Ông Hồ Minh Hoàng phát biểu tại chương trình

Với khó khăn chung của nền kinh tế và các bất cập cơ chế, Đèo Cả phải có lối đi mới để tạo ra những giá trị thực cho xã hội, cho đất nước. Để tạo ra được những giá trị khác biệt, chúng ta phải dùng tri thức làm hành trang.

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả

Mỗi người cán bộ quản lý sẽ là “đại sứ” lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

Chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được định hướng xây dựng làm tài liệu đào tạo cho đối tượng quản lý cấp trung của Tập đoàn. Mục tiêu giúp đối tượng đào tạo nắm bắt tổng quan, nhận diện các biểu hiện đặc trưng và ứng dụng VHDN trong việc quản lý, lan tỏa và phát triển các giá trị tốt đẹp của văn hóa Đèo Cả trong Tập đoàn và cả bên ngoài.

Ông Ngọ Trường Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày nội dung về Văn hóa Doanh nghiệp

Qua chuyên đề này, quản lý các cấp cần nhận biết được các nét văn hóa của Đèo Cả, từ đó chính các bạn thấm nhuần và tuân thủ trong công việc. Hơn thế nữa, mỗi cá nhân thực hiện tốt việc thúc đẩy văn hoá tại đơn vị mình quản lý, góp phần tạo nên bản sắc kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

Mỗi người cán bộ quản lý sẽ là “đại sứ” lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến toàn thể người lao động trong Tập đoàn và cộng đồng xã hội.

Kỹ năng lãnh đạo nào phù hợp cho sự phát triển của Tập Đoàn Đèo Cả?

Chuyên đề Kỹ năng lãnh đạo được nhóm phụ trách xây dựng với mục tiêu giúp các lãnh đạo cấp điều hành và cơ sở nắm rõ, có kỹ năng vận dụng và phát huy tốt với nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo theo hệ thống vận hành và theo đặc thù của từng công việc, từng dự án và từng giai đoạn cụ thể.

Ông Khương Văn Cương – Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày nội dung tại chương trình

Chuyên đề được xây dựng với phương pháp lấy học viên làm trung tâm với kết cấu nội dung gồm: các mô hình trong thuyết lãnh đạo; vị trí, vai trò và nhiệm vụ của cấp lãnh đạo; kỹ năng lãnh đạo đối với các cấp điều hành, cấp phòng/ban và ôn tập, kiểm tra.

Bên cạnh những lý thuyết chung về lãnh đạo, các công cụ quản trị, văn hóa đặc trưng của Đèo Cả như thuyết Tam định, tư duy quản lý sở thú, chuyện 3 người, cặp đôi không hoàn hảo,… cũng được đưa vào phân tích trong chuyên đề.

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá

Việc nắm vững công cụ và kỹ năng lãnh đạo đối với cấp điều hành và cấp phòng/ban là yếu tố then chốt cần được các học viên thực hiện và vận dụng thành thạo sau khi kết thúc khóa học.

PGS-TS. Phạm Thị Anh – Viện trưởng Viện nghiên cứu đào tạo Đèo Cả đánh giá cao sự đầu tư của các nhóm thực hiện chuyên đề.

Các chuyên đề này có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ đối với Đèo Cả mà còn với các đơn vị có mặt tại chương trình.

PGS-TS. Phạm Thị Anh nhận định

Hội đồng đánh giá, nhóm thực hiện chuyên đề và Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên MUCE đến dự thính

Sau 4h trình bày, thảo luận, các nhóm chuyên đề nhận được rất nhiều đánh giá, nhận xét cụ thể, chi tiết từ Hội đồng đánh giá và các giảng viên, chuyên gia từ Viện, trường và các cơ quan khác. Ông Hồ Minh Hoàng yêu cầu các nhóm thực hiện chuyên đề ghi nhận, tiếp thu các góp ý, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề cương.

Lam Trà - Thế Sơn