Các cố vấn bàn phương án nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động

10/07/2023

Ngày 10/7/2023, tại văn phòng Hà Nội, Hội đồng Cố vấn (HĐCV) đã họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra kế hoạch làm việc 6 tháng cuối năm 2023. Cuộc họp do ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch HĐCV chủ trì, có sự tham dự của đầy đủ 8 cố vấn cao cấp cho Tập đoàn.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại đây, ông Trần Chủng - Phó Chủ tịch HĐCV đã báo cáo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm HĐCV thực hiện chức năng tham mưu cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn về hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch quản trị rủi ro, quản trị điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư và quản trị điều hành, HĐCV đã góp ý hoàn thiện các báo cáo đề xuất dự án đầu tư các dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 và các dự án khác, hỗ trợ ban lãnh đạo Tập đoàn kết nối các cơ quan địa phương và các cơ quan chức năng, đối tác trong và ngoài nước phục vụ hợp tác đầu tư. Ngoài ra, tham mưu các quy trình, quy chế của Tập đoàn và các vấn đề liên quan.

Trong lĩnh vực thi công xây lắp, HĐCV đã kiểm tra hỗ trợ, đóng góp ý kiến, đánh giá tình hình, gợi ý cách tiếp cận và xử lý các tình huống trực tiếp về công tác tổ chức công trường, quản lý tiến độ, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý dòng tiền, những vấn đề liên quan đến công tác kiểm toán, an ninh, pháp lý… tại các dự án, động viên người lao động trên công trường. Trong công tác quản lý vận hành các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, HĐCV đã thường xuyên nắm bắt tình hình và tư vấn đơn vị QLVH để góp phần vận hành an toàn, thông suốt, đưa ra những khuyến nghị về bảo trì các công trình.

Thời gian qua, HĐCV cũng thường xuyên đồng hành theo dõi, tham mưu, kết nối trong truyền thông, an ninh dự án, công tác Đảng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực xuyên suốt các hoạt động của Tập đoàn. Về mặt đối ngoại, các cố vấn đã tích cực tham gia vào việc xây dựng thể chế pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, góp phần nâng cao vị thế của Tập đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp hạ tầng giao thông.

Cố vấn Trần Chủng báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cố vấn Trần Chủng cho rằng cần chủ động tăng cường tương tác hơn nữa giữa HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn và các cố vấn để kịp thời nắm bắt, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. “Ngoài tính độc lập tác chiến theo từng lĩnh vực được phân công, các cố vấn cần phối hợp chặt chẽ để phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể và cải tiến phương thức thông tin sinh hoạt nội bộ HĐCV nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động”, ông Trần Chủng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Trang - Thường trực HĐCV nhận định, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã thực hiện khối lượng công việc lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết HĐCV cần góp ý cho ban lãnh đạo những biện pháp để xác định hiệu quả triển khai mô hình “Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận” và cơ chế “Giao - Quản”. Trong đó, bao gồm cách thức lựa chọn nhà thầu phụ liên danh có năng lực để đảm bảo lợi nhuận Tập đoàn và hiệu quả các dự án, giảm thiểu tình trạng “hành chính hoá” để đẩy nhanh tiến độ các công việc, phân định rõ trách nhiệm các cấp và nguyên do các vấn đề xảy ra, đánh giá hiệu quả dự án theo từng giai đoạn (quý, tháng) và từng hạng mục…

Cố vấn Nguyễn Thanh Trang phát biểu tại cuộc họp

Cố vấn Hồ Quang Lợi cho rằng hướng đến phát triển bền vững, Tập đoàn cần có tầm nhìn chiến lược thông qua phát triển nguồn nhân lực, quản lý máy móc thiết bị và công việc, đánh giá thường xuyên hiệu quả các hoạt động để kịp thời điều chỉnh. Truyền thông góp phần tạo nên sức mạnh, cần hoà hợp với báo chí và địa phương, đồng thời, mở rộng truyền thông quốc tế.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các cố vấn tiếp tục thực hiện công việc chủ yếu theo các lĩnh vực được phân công, bám sát công việc của Tập đoàn để phát hiện vấn đề, dự báo rủi ro và có kế hoạch hỗ trợ, tư vấn, giải quyết một cách chủ động, kịp thời các vấn đề phát sinh. Để phù hợp với nhu cầu và tốc độ phát triển của Tập đoàn, HĐCV sẽ nghiên cứu điều chỉnh về tổ chức và cách thức hoạt động, các cố vấn xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả hàng quý, kết hợp với các đề nghị cụ thể của ban lãnh đạo Tập đoàn để triển khai công việc.

Cố vấn Bùi Văn Hà cho rằng sau mỗi sự vụ, các BĐH dự án cần tổng kết rút kinh nghiệm trong xây dựng và duy trì mối quan hệ với địa phương và các cơ quan liên quan. Đối với các hợp đồng thầu phụ, cần xây dựng mẫu hợp đồng thống nhất nội dung cơ bản cho các điều khoản.

Theo Cố vấn Ngô Văn Quý, tuyển dụng phải có tiêu chuẩn, tại chỗ phải có đào tạo tập huấn, quản lý chi phí tốt hơn nữa để tăng lợi nhuận. Tăng cường nhân sự kiểm toán phục vụ công việc nội bộ, đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho cán bộ cấp trung, cán bộ quản lý trực tiếp tại các đơn vị, dự án.

Thời gian tới, HĐCV định hướng tiếp tục tập trung quan tâm đến các vấn đề pháp lý, án ninh dự án, phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng và cung cấp mỏ vật liệu, tài chính doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ, truyền thông và quan hệ quốc tế.

Cố vấn Dương Đăng Huệ khuyến khích tổ chức các chương trình tập huấn thiết thực theo từng chuyên đề, xây dựng quy chuẩn chung cho hệ thống quy chế của Tập đoàn.

Cố vấn Trương Hồng Hải đánh giá cao công tác phát triển Đảng trong hệ thống, đặc biệt Đảng bộ HHV hoạt động sôi nổi đã tác động tích cực tinh thần lao động của CBNV, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung, cần sớm hoàn thiện các điều kiện thành lập các chi bộ, Đảng bộ trong hệ thống.

Kết luận cuộc họp, ông Hồ Nghĩa Dũng đánh giá hoạt động của HĐCV trong 6 tháng đầu năm có những điểm mới tích cực như đã tương tác sâu sát với từng dự án, từng công trình từ việc kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở khuyến nghị cho đến phát hiện ra các vấn đề trong đó có nhiều vấn đề “nóng”. HĐCV có nhiều đóng góp thiết thực do đẩy mạnh kết nối, phối hợp giữa HĐCV với HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn và các BĐH dự án, đặc biệt các BĐH dự án đã chủ động trao đổi, báo cáo công việc xin ý kiến các cố vấn thường xuyên hơn.

Cố vấn Hồ Nghĩa Dũng kết luận cuộc họp

Thương hiệu Đèo Cả đang phát triển rất mạnh mẽ. Tập đoàn cần sớm nâng cấp hệ thống tổ chức, quản lý nhân lực, quy trình quy chế vận hành… để theo kịp tốc độ phát triển của Tập đoàn. Việc này các cố vấn lưu ý quan tâm tư vấn cho ban lãnh đạo Tập đoàn. Về hoạt động đào tạo nên khuyến nghị tập trung theo chuyên đề, đẩy mạnh tập huấn kỹ năng. Thêm nữa, cần bám sát tham mưu về công tác phát triển Đảng để nhân rộng trong toàn hệ thống”, Chủ tịch HĐCV nói thêm.

Tập đoàn Đèo Cả có HĐCV hùng hậu bao gồm 20 thành viên, chia thành nhóm các cố vấn cho Tập đoàn và nhóm các cố vấn cho Chủ tịch HĐQT. Thành viên HĐCV là các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, có thể đã từng là các chính khách.

Các cố vấn cao cấp cho Tập đoàn làm việc theo chế độ thường xuyên, bao gồm:

- Ông Hồ Nghĩa Dũng - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Trần Chủng - Nguyên Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng);

- Ông Nguyễn Thanh Trang - Nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an);

- Ông Ngô Văn Quý - Nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV;

- Ông Bùi Văn Hà - Nguyên Phó Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an);

- Ông Dương Đăng Huệ - Nguyên Vụ trưởng Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp);

- Ông Hồ Quang Lợi - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam;

- Ông Trương Hồng Hải - Nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an).


Hải Đường