Công bố kết quả lấy ý kiến đánh giá công tác quản trị điều hành

05/03/2021

Ngày 05/3/2021 Văn phòng Hội đồng quản trị đã ban hành tới toàn hệ thống thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Minh Hoàng tại cuộc họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Hồ Minh Hoàng (giữa) điều hành cuộc họp

Theo đó, bước sang năm Tân Sửu, với chủ đề “Khát vọng - Dấn thân - Chia sẻ”, ông Hồ Minh Hoàng thực hiện sự cầu thị khi tổ chức lấy ý kiến đánh giá hoạt động điều hành năm 2020 của Chủ tịch HĐQT, để làm kênh tham khảo “mức độ hài lòng” hoàn thiện "Mô hình quản lý Tập đoàn", tiếp tục thực hiện chiến lược "Tăng trưởng tập trung" đi trong vòng tròn năng lực của Tập đoàn bằng hình thức lấy phiếu kín.

Tại cuộc họp, thay mặt Văn phòng Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Hải - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị đã công bố kết quả lấy ý kiến đánh giá. Phiếu thăm dò đã được gửi đến Hội đồng cố vấn, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Văn phòng Hội đồng quản trị và nhân viên tiêu biểu năm 2020. Phiếu thăm dò mức độ hài lòng qua 9 tiêu chí: Cách tổ chức điều hành, sự tin tưởng, chia sẻ vật chất, chia sẻ tinh thần, chiến lược, tố chất lãnh đạo, dẫn dắt, cầu thị lắng nghe, tính kỹ luật. Kết quả lấy ý kiến cho thấy mức độ “rất hài lòng” đạt từ 60% đến trên 90% theo các tiêu chí.

Ngoài việc đánh giá các thang mức độ hài lòng, còn có những ý kiến tâm huyết gửi đến Chủ tịch HĐQT như việc đã chia sẻ đời sống vật chất, tinh thần, bố trí công việc phù hợp với tính cách đối với các nhân sự chủ chốt, “Người truyền lửa” cũng cần giữ gìn sức khoẻ để phát huy tối đa lâu dài giá trị của mình cho tổ chức.

Họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả

Ngoài ra, các một số ý kiến nêu đề xuất cần có sự tổng kết hàng năm về các mặt được và chưa được của mô hình quản trị để hoàn thiện hơn; có kế hoạch dài hạn về nguồn nhân lực tương lai lâu dài của Tập đoàn, đặc biệt nhân sự cấp chiến lược; đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ kế cận có trình độ; tuyển dụng thêm các nhân sự cao cấp để đáp ứng khối lượng công việc mới trong thời gian tới, giảm tải công việc trực tiếp cho lãnh đạo.

Cũng có những ý kiến thẳng thắn cho rằng hiện nay một số vị trí nhân sự chưa phù hợp khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm. Trong đó, có tình trạng giới thiệu người thân, quen năng lực chưa cao vào hệ thống; cần phải nâng cao công tác kiểm tra, giám sát.

Qua một năm 2020 nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh bủa vây và các bất cập về cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai thi công các dự án do Tập đoàn thực hiện, Chủ tịch HĐQT nhận định kết quả đánh giá là tương đối chính xác, sát với thực tế. Trên cơ sở tham khảo các ý kiến của các thành viên Hội đồng cố vấn, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban chuyên môn tại cuộc họp, ông Hồ Minh Hoàng yêu cầu đánh giá hoạt động và kiện toàn Hội đồng cố vấn, rà soát, đánh giá công tác quy hoạch nhân sự, củng cố đội ngũ kiểm tra, kiểm soát; lan tỏa đến toàn thể CBCNV Tập đoàn về mô hình quản trị điều hành xuyên suốt, lấy "Tập đoàn làm trung tâm", đánh giá năng lực các nhân sự mới tuyển dụng, kiểm soát các chi phí.

Về công tác đánh giá kiểm điểm nội bộ, giải quyết các tồn tại, định hướng triển khai các nhóm công việc, người đứng đầu Tập đoàn đã giao các Phó Chủ tịch HĐQT chủ trì các đầu mối công việc, xây dựng và áp dụng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, mua sắm, quản lý thiết bị, tài sản và chuyên đề chuyển đổi số; kế hoạch chi tiết các nhóm công việc dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; thống nhất với trường Đại học là đối tác để chọn lọc, đánh giá chất lượng sinh viên từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung ký kết hợp tác chiến lược.

T.T