Củng cố năng lực “đón đầu” các dự án cầu dây văng

20/05/2024

Ngày 20/5/2024, ông Khương Văn Cương – Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả chủ trì làm việc với Ban Điều hành dự án cầu dây văng để triển khai các nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Để đảm bảo năng lực triển khai các dự án cầu dây văng trong tương lai, Tập đoàn Đèo Cả đã thành lập Ban điều hành dự án cầu dây văng làm đầu mối kết nối, làm việc với các đối tác, đồng thời tiếp cận, nắm bắt các công nghệ thi công cầu dây văng, bao gồm các hạng mục như cọc khoan nhồi, trụ tháp, dầm thép, dây cáp,…

Ban Điều hành Tập đoàn phân công nhiệm vụ cho ông Cao Ngọc Nam - Phó TGĐ Tập đoàn làm Giám đốc Ban điều hành dự án cầu dây văng, chịu trách nhiệm xây dựng biện pháp thi công chủ đạo, mô hình quản lý điều hành, các quy trình, quy chế hoạt động,… chuẩn bị đầy đủ tài liệu và tổ chức hội thảo chuyên đề về thi công xây dựng các dự án cầu dây văng.

Bên cạnh đó, ông Siah Chee Seng – Chuyên gia kỹ thuật cầu đường của Tập đoàn Đèo Cả sẽ giữ vai trò đồng Giám đốc Ban điều hành dự án cầu dây văng. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cầu đường, làm việc và hợp tác với các nhà thầu tại Pháp và Nhật Bản, ông Siah Chee Seng sẽ tham gia vào công tác đào tạo, triển khai các dự án.

Ông Siah Chee Seng – đồng Giám đốc BĐH dự án cầu dây văng

Dẫn chứng từ việc người Việt làm chủ công nghệ đào hầm khi thực hiện dự án hầm Đèo Cả, ông Khương Văn Cương cho rằng, lĩnh vực cầu dây văng là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Đèo Cả bổ sung, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ… tham gia xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng giao thông quốc gia.

“Để thực hiện được các dự án cầu dây văng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Trong thời gian tới, Ban điều hành dự án cầu dây văng cần tiếp tục kiện toàn củng cố nhân sự, triển khai đào tạo phát triển nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tổ chức đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm thi công các dự án cùng lĩnh vực để nâng cao năng lực thực tiễn”, ông Cương nhấn mạnh.

Lam Trà