Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử & phục vụ khách hàng” tại Hải Vân

30/11/2018

Ngày 28.11.2018, tại Ban Quản Lý & Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân đã diễn ra chương trình đạo tạo “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử & phục vụ khách hàng” cho toàn bộ CBCNV Xí nghiệp sản xuất Thương mại Dịch vụ Hải Vân (Haseco), trực thuộc Hamadeco.

Chương trình do TS. Nguyễn Văn Sáng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả trực tiếp giảng dạy.

Chương trình học đã dành một nửa thời gian để trao đổi về chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp ứng xử”. Đây là các kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống trong công tác vận hành, được các học viên tham gia tích cực bằng những trao đổi sôi nổi. “Kỹ năng giao tiếp ứng xử” là vấn đề xuyên suốt trong công tác đào tạo nâng cao và định hình nét văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp đối với từng đơn vị trong Tập đoàn.

Thời gian còn lại, lớp học trao đổi về lợi ích của việc “phục vụ khách hàng”. Đây là chủ đề quan trọng công tác đào tạo hiện nay nhằm tạo dựng tác phong chuyên nghiệp, hướng đến sự hài lòng của khách hàng, tạo uy tín, ấn tượng và hình ảnh đẹp trong lòng khách hàng, hạn chế xung đột, môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, hài hòa giữa CBNV với nhau và giữa NV với khách hàng.

Trước đó, trong hai ngày 22 – 23.11.2018, tại Ban quản lý hầm đường bộ qua đèo Cù Mông đã diễn ra chương trình đào tạo nội bộ với chuyên đề: “Kỹ năng giao tiếp ứng xử & Kỹ thuật thu phí một dừng”.

Chương trình đào tạo được nhóm giảng viên Nguyễn Văn Sáng, Hoàng Phùng Bảo, Nguyễn Tấn Quang trực tiếp giảng dạy cho cán bộ công nhân viên trạm thu phí Hầm đường bộ Cù Mông, ứng viên được tuyển dụng hầu hết là nhân viên của các đơn vị trong hệ thống đang hoạt động thi công, cung cấp dịch vụ tại dự án.

Hoàng Linh