Đặt mục tiêu thông tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương trong năm 2025

03/04/2024

Ngày 2/4/2024, ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng làm việc với Tập đoàn Đèo Cả (nhà đầu tư đề xuất dự án) rà soát, sớm triển khai Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Họp triển khai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án mà nhà đầu tư đề xuất ứng chi phí, bỏ công nghiên cứu hơn 2 năm qua. Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của dự án, Đèo Cả kiến nghị tỉnh Lâm Đồng đồng hành trong việc tìm kiếm ngân hàng thu xếp vốn tín dụng, điều chỉnh các phương án, mức góp vốn nhà nước vào dự án. Bên cạnh đó cần thực hiện đồng bộ, mục tiêu thông toàn tuyến Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương trong năm 2025.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu trong cuộc họp

Tính khả thi về tài chính của hai dự án Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế, cần phải thực hiện đồng thời toàn tuyến Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương. Chúng tôi đề nghị tỉnh Lâm Đồng làm việc với nhà đầu tư đề xuất đoạn Bảo Lộc - Liên Khương để xác định kế hoạch thực hiện thông tuyến trong năm 2025, đồng thời tỉnh Lâm Đồng đảm bảo bố trí ngân sách địa phương tham gia vào 2 dự án là 6.000 tỷ đồng làm cơ sở quyết định tập trung đầu tư các dự án”, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Hiện các thủ tục quan trọng như trình thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư... đang được tỉnh Lâm Đồng và nhà đầu tư khẩn trương triển khai.

Ông Nguyễn Thái Học nhận định mặc dù thời gian qua công tác triển khai gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, sự kiên trì, tâm huyết của Đèo Cả, đến nay dự án đã có nhiều chuyển động tích cực.

Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng khẳng định tỉnh sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc, không để việc triển khai dự án bị dán đoạn

Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng khẳng định tỉnh sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc, xác định lộ trình cụ thể, thực hiện đồng bộ 2 tuyến Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, đặt mục tiêu cuối năm 2025 thông toàn tuyến.

Tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trông chờ tuyến cao tốc này để tạo đòn bẫy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, việc triển khai dự án đã chậm so với kế hoạch nên từ giờ chúng ta phải tập trung các nguồn lực với quyết tâm cao nhất phải tăng tốc vì cao tốc. Tinh thần đã nói là làm, đã quyết tâm thì sẽ thực hiện được, cần đưa ra lộ trình rõ ràng để các bên cùng phấn đấu. Toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Lâm Đồng và bộ máy của Tập đoàn Đèo Cả phải bám vào để vận hành. Không để việc triển khai dự án bị dán đoạn”, Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo.

Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022 và giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời hỗ trợ địa phương 2.000 tỷ từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư ban đầu cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là 17.200 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước là 6.500 tỷ đồng, chiếm 37,79% tổng mức đầu tư. Về cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tới nay đã có thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt, theo đó dự kiến tổng mức đầu tư thay đổi lên 18.120 tỷ đồng (tăng 920 tỷ từ nguồn vốn huy động khác).

Từ tháng 5/2021, các nhà đầu tư đề xuất dự án và ngân hàng đã cam kết thu xếp khoảng 23.700 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án thành phần là Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Tuy nhiên, đến thời điểm này các nhà đầu tư khác do nhiều nguyên nhân đã không hiện cam kết thu xếp vốn tham gia dự án, chỉ còn Tập đoàn Đèo Cả vẫn kiên trì, tiếp tục thực hiện.

TT