Hoạt động nổi bật, nhiều công đoàn viên DCG được nhận giấy khen

10/01/2022

Liên đoàn Lao động Quận 1 TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021.

Bà Trần Thanh Xuân - Ủy viên BCH công đoàn DCG thay mặt công đoàn Quận 1 trao giấy khen cho ông Hồ Đình Chung

Thực hiện theo nội dung văn bản số 239/LĐLĐ ngày 14/12/2021 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 về việc đề xuất khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2021, 5 thành viên Công đoàn DCG được nhận giấy khen, gồm ông Nguyễn Hữu Hùng - UVBCH CĐCS, ông Hồ Đình Chung - Đoàn viên CĐCS, bà Hồ Hạnh Niệm - Đoàn viên CĐCS, bà Nguyễn Thị Biên Thuỳ - Đoàn viên CĐCS, bà Lê Trần Bội Uyên - Đoàn viên CĐCS.

Phần thưởng này là nguồn động viện rất lớn đối với những cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động công đoàn trong năm 2021 như hỗ trợ CBCNV gặp khó khăn, hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng thiên tai, tham gia công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong hệ thống và ngoài xã hội.

Trà My