Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước làm việc tại hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

10/05/2019

Trong 02 ngày 09/05 và 10/05/2019, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã kiểm tra hiện trường và làm việc tại hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân. Đây là đợt kiểm tra định kỳ lần thứ 5 của Hội đồng đối với dự án Hải Vân.

Ông Phạm Tiến Văn, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Trưởng đoàn đã chủ trì buổi kiểm tra và làm việc tại dự án Hải Vân.

Hiện nay, Nhà đầu tư và các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình như thi công mở rộng hầm Hải Vân 2 (khoan nổ, gia cố đường hầm phía Nam, phía Bắc, khối lượng đạt được 5,1/6,3km); thi công cọc khoan nhồi, kết cấu mố, trụ, lao lắp dầm dự ứng lực cầu Hải Vân và các cầu phía Nam. Nhìn chung Nhà đầu tư và các nhà thầu đã tập trung tổ chức triển khai thi công để đảm bảo tiến độ của dự án.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao chất lượng thi công hầm Hải Vân khi đã rút kinh nghiệm từ thi công hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông. Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản các hạng mục công trình được thi công theo thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Về công tác quản lý chất lượng cũng được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao khi các hồ sơ, tài liệu, hồ sơ thi công, nghiệm thu, kết quả thí nghiệm, biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu được lập và tập hợp theo quy định.

Bên cạnh đó, các chuyên gia Hội đồng yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, kiểm soát vật liệu đầu vào, bảo đảm công tác thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình theo đúng yêu cầu thiết kế và khắc phục một số tồn tại trong việc thi công hầm, thi công cầu đường.

Quang Huy