Họp Hội đồng Quản trị:

Tối ưu bộ máy để cụ thể hoá kế hoạch 2023

22/02/2023

Ngày 17/2/2023, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức họp Hội đồng Quản trị mở rộng với sự tham gia của Hội đồng Cố vấn, các ban chuyên môn. Đây là lần họp thứ 2 của Hội đồng Quản trị kể từ đầu năm 2023.

Lý giải việc có 2 cuộc họp trong thời gian ngắn, Văn phòng Hội đồng Quản trị cho hay, cuộc họp hồi đầu năm để hoạch định công việc của năm 2023, cuộc họp lần này để tổ chức thực hiện các mục tiêu thông qua việc đánh giá các tồn tại, các ưu khuyết điểm đặc biệt công bố kế hoạch hậu kiểm thường niên. Trước những dự án lớn, thực trạng doanh nghiệp và diễn biến kinh tế xã hội đất nước thì công cụ điều hành tam quản cần sắp xếp lại một số vị trí nhân sự điều hành để quản người, xác định mục tiêu lập kế hoạch hành động để quản việc, soi xét chi phí đầu vào đầu ra để quản lợi nhuận.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả cho biết: “2023 mở ra cho Đèo Cả một khối lượng công việc khổng lồ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của ngành giao thông, đáp ứng niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân, đồng thời cũng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển của mình Đèo Cả sắp xếp lại một số vị trí trong ban điều hành, các ban chuyên môn. Đây là những điều chỉnh có tính chủ động đã được cân nhắc khi nhìn ra các tồn tại để khắc chế tối ưu hoạt động của hệ thống".

Việc sắp xếp lại nhân sự được vận dụng theo triết lý “đàn chim vượt bão” đã có từ trước, nhận được sự đồng tình của thành viên Hội đồng cố vấn. Các cố vấn nhất trí rằng, ở những nấc thang thành công, việc nhìn nhận lại và điều chỉnh mô hình quản trị để tiếp tục phát triển là cần thiết.

Thời gian qua, thương hiệu Đèo Cả đã xây dựng được sự tín nhiệm Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền các địa phương và sự tin cậy của xã hội. Tập đoàn Đèo Cả với vị thế là đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam đã và đang được giao thực hiện hàng loạt công trình lớn và khó trên khắp cả nước. Có sự tin cậy đó là kết quả của cả một quá trình không ngừng nỗ lực làm việc, trau dồi năng lực, kinh nghiệm để cống hiến trí lực đóng góp cho sự phát triển của ngành hạ tầng giao thông nói riêng và cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Trong quá trình làm việc, người Đèo Cả phải đối mặt với những rào cản đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Đèo Cả đã thẳng thắn đấu tranh với bất cập cơ chế, vận hành hệ thống một cách linh hoạt nhằm vượt qua dịch bệnh, bão giá. Yếu tố làm nên sức mạnh của Tập đoàn Đèo Cả như một góp ý của 1 lãnh đạo đó là “Chuyên nghiệp, lợi nhuận phù hợp, cống hiến”.

Cuộc họp một lần nữa đề cao vai trò và nâng cấp kiểm soát của hệ thống: “Tiền kiểm - Hậu kiểm – Phúc kiểm”. Ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh: “Đối với bên ngoài chúng ta thẳng thắn đấu tranh với bất cập cơ chế. Chúng ta minh bạch hoạt động thi công bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, thông tin kịp thời đến người dân như một kênh giám sát của cộng đồng thì cũng phải nghiêm túc trước những tiêu cực trong nội bộ. Những khối u bên trong cần được cắt bỏ ngay. Không để chuyện nhỏ thành lớn, chưa nghiêm trọng thành nghiêm trọng, chưa nguy hiểm thành nguy hiểm. Để làm được việc đó hệ thống kiểm soát nội bộ cần phát huy và nâng cao vai trò”

TT