PCVP HĐQT Ngọ Trường Nam:

Ở Đèo Cả, không ai phải làm việc một mình

20/02/2019

Năm 2018 là năm tôi có nhiều thay đổi vị trí công việc. Từ tháng 01 đến tháng 03 tôi là chuyên viên Ban KHKT phụ trách một số gói thầu dự án Đèo Cả & Cù Mông & Hải Vân kiêm thư ký Chủ tịch HĐQT Võ Thụy Linh. Tháng 04.10.2018, tôi được giao nhiệm vụ làm thư ký CVP HĐQT hợp nhất Vũ Minh Hoàng. Từ tháng 10.2018 đến tháng 12.2018, tôi được giao các nhiệm vụ làm PCVP HĐQT Tập đoàn Đèo Cả; thành viên Ban trợ lý Chủ tịch HĐQT; Trưởng phòng KH Công ty CP Đèo Cả O&M; Phó P.KTKH Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT. Tháng 01/2019, tôi được bổ sung nhiệm vụ TGĐ Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT.

Phó Chánh Văn phòng HĐQT Ngọ Trường Nam (đứng phát biểu) tại cuộc họp ở BQL DA Hải Vân

Với các vị trí công việc như hiện nay, là nhiệm vụ và cũng là những thử thách lớn đối với bản thân tôi. Những kiến thức, kỹ năng thực tiễn tôi tích lũy được mới chỉ trong thời gian hơn 4 năm làm việc tại Tập đoàn, còn khá nhiều điều bản thân còn phải củng cố thêm như: kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt là sự tự tin như những gì Chủ tịch HĐQT đã từng chia sẻ với tôi.

Tôi ý thức được rằng đó là cách Chủ tịch HĐQT nói riêng và Tập đoàn nói chung đang thực hiện quá trình đào tạo và thử thách nhân sự, tạo điều kiện để thế hệ trẻ (lớp kế cận) có thêm sự tự tin, đem sức mình đóng góp cho sự phát triển lâu dài của tổ chức.

Tôi tin tưởng rằng những người trẻ đang làm việc trong Tập đoàn dưới sự quan tâm, chỉ bảo của các lãnh đạo chủ chốt sẽ phát huy được năng lực và có những đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của Tập đoàn.

Đến với Tập đoàn đoàn Đèo Cả từ năm 2014, đến nay, sau hơn 04 năm làm việc, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi của tổ chức, đặc biệt là sự thay đổi vị trí của các nhân sự cấp cao.

Tôi nhận thấy rằng với mỗi sự thay đổi nhân sự là đánh dấu một giai đoạn phát triển của tổ chức. Điều này càng khẳng định thành quả mà Tập đoàn có được đến ngày hôm nay là nhờ phát huy sức mạnh tập thể dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT. Bất cứ một nhân sự nào, dù là quản lý cấp cao đều có thể bị thay thế nếu không còn phù hợp với quan điểm và mục tiêu chung của tổ chức.

Điều đó cho thấy rằng, Đèo Cả là môi trường mở, môi trường cho sự vươn lên, môi trường cho sự cống hiến, đổi mới.

Hiện nay, Tập đoàn đang xây dựng chương trình quy hoạch và phát triển nhân sự theo các nhóm. Việc quy hoạch theo từng nhóm như vậy tạo ra sự kế thừa và phát triển. Nhóm trước định hướng hoạt động cho nhóm sau. Các nhân sự ở nhóm sau đóng vai trò giúp việc, đồng thời sẵn sàng kế thừa và thay thế khi các nhân sự nhóm trước bị khuyết.

Qua cách Chủ tịch HĐQT giao việc có thể thấy không ai phải làm việc một mình. Với mỗi nhiệm vụ quan trọng, luôn có nhiều thành phần tham gia giúp sức: Phó chủ tịch, Hội đồng Cố vấn, Chuyên gia, VP HĐQT, Ban trợ lý, Ban điều hành,…

Như vậy có thể nói rằng, kết quả công việc là thành quả lao động của tập thể. Tuy nhiên, để có một nhóm làm việc tốt thì từng cá nhân phải là những người có trách nhiệm. Nếu không, nhóm đó trở nên quan liêu, đùn đẩy như tính chất thời bao cấp.

Các lãnh đạo chủ chốt mặc dù mỗi người đều có cá tính và quan điểm khác nhau, nhưng tôi hy vọng rằng trong năm mới Kỷ Hợi (2019) này, mọi người sẽ đoàn kết hơn nữa, để cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức, để những nhân sự trẻ như tôi có điểm tựa tinh thần, yên tâm hơn, tự tin hơn khi nhận các nhiệm vụ mới.

Ngọ Trường Nam

- Phó Ban trợ lý Chủ tịch HĐQT