Tập đoàn Đèo Cả đầu tư 1.200 tỷ đồng vào các hoạt động của HHV

06/04/2022

Sáng nay, 6/4/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Đèo Cả (DCG) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua phương án sử dụng vốn 2022 - 2023 căn cứ theo nhu cầu thực tế. Theo đó, DCG sẽ sử dụng 4.244 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư. Đáng chú ý là DCG sẽ góp vốn đầu tư vào Công ty Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) 1.200 tỷ đồng.

Toàn cảnh đại hội

HHV là công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Đèo Cả, đi đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư các dự án tính đến thời điểm này hơn 60.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HHV cũng là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong quản lý khai thác vận hành các công trình hầm, đường cao tốc.

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, HHV đạt doanh thu đạt 1.859 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 289 tỷ đồng, tăng 65%, tổng tài sản hơn 32.000 tỷ đồng

Mã chứng khoán HHV đã chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá trị vốn hoá thị trường hơn 6.000 tỷ đồng.

TT