Tập đoàn Đèo Cả được cấp Chứng chỉ Năng lực Hoạt động Xây dựng Công trình Giao thông Hạng I

06/07/2018

Bằng việc được cấp Chứng chỉ Năng lực Hoạt động Xây dựng Công trình Giao thông Hạng I, Tập đoàn Đèo Cả đang dần khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư và thi công công trình giao thông, đặc biệt là các công trình Hầm đường bộ của Việt Nam.