Thành lập Chi bộ Đảng Chi nhánh Tập đoàn Đèo Cả tại Cao Bằng

13/11/2020

Ngày 12/11/2020, Chi bộ Đảng chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tại Cao Bằng đã tổ chức lễ ra mắt Đảng uỷ khối Cơ quan doanh nghiệp của tỉnh.

Chi bộ Đảng chi nhánh Cao Bằng nhận quyết định thành lập

Theo đó, ngày 22/10/2020, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng - Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có quyết định số 91-QĐ/ĐUK về việc thành lập Chi bộ cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tại Cao Bằng trực thuộc khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tại Cao Bằng bao gồm năm đảng viên, gồm có: ông Nguyễn Quang Vĩnh, ông Vũ Văn Tú, ông Đặng Năng Lượng, ông Nguyễn Trung Kiên và ông Mạc Quang Trọng. Đảng uỷ khối Cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã chỉ định ông Nguyễn Quang Vĩnh - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tại Cao Bằng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tại Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tại Cao Bằng có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2020.

Nguyễn Cường