Thư Chủ tịch HĐQT Tập đoàn gửi chị em phụ nữ Đèo Cả nhân ngày 20.10

20/10/2022